2024.02.22, csütörtök
 • Nagyítás
 • Kicsinyítés
 • Általános
 • Akadálymentes változat

Háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére pályázati felhívás

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) pályázatot hirdet a nyáregyházi I. számú háziorvosi körzet (azonosító: 130091185) háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

- a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítés, vagy ápolói szakképesítés (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítés,

- vagy fentiek hiányában felnőtt szakápolói képesítés és annak vállalása, hogy az alapellátási közösségi szakápolói szakképesítést vagy az ápolói szakképesítést (OKJ szám: 54 5012 01) az alkalmazás időpontjától számított 2 éven belül, illetve az ápolói (BSc) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított 4 éven belül megszerzi.

- büntetlen előélet,

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,       
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példányát,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e pályázata zárt ülésen való tárgyalását.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok ellátása, az orvosi munka folyamatos segítése a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. számú mellékletében felsoroltak szerint.

A munkaszerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű munkaszerződést köt.

Juttatások, egyéb információk:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. torvényben foglaltak az irányadók
 • Külön nővérszobával rendelkező, felújított, új eszközökkel és bútorzattal ellátott rendelő áll rendelkezésre.
 • az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat beadásának határideje:

2021. november 5. péntek 12.00 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is be kell érkezniük ezen időpontig. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalba (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.) Nyáregyháza Nagyközség Polgármesterének címezve kell benyújtani.

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az 1. sz. háziorvosi körzet asszisztensi állás betöltésére”.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

A munkakör betöltésének kezdő időpontja:

2021. november 29.

További információk:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Mészáros Sándor polgármesternél a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkársági telefonszámán lehet: +36 (29) 690-180