2018.02.24, szombat
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Könyvtárosi állás pályázati kiírása

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtárosi munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A könyvtári szolgáltató hely könyvtárosi feladatainak ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
Szakirányú végzettség, ennek hiányában a végzettség megszerzésének megkezdése, ennek hiányában a végzettség megszerzésének vállalása,
Büntetlen előélet
Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
könyvtári munkaterületen szerzett szakmai tapasztalat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakmai önéletrajz, 
motivációs levél
szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata, vagy a végzettség megszerzésének megkezdését igazoló dokumentum, vagy a végzettség megszerzésének vállalásáról szóló nyilatkozat, 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15. napja 12 óra.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Sándor polgármester nyújt, a 06-29-690-180 telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. ). A postán megküldött pályázatnak a pályázati határidőig meg kell érkeznie. Kérjük a borítékon feltüntetni a könyvtárosi pályázat megnevezést. 
 
 A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
 
Cimlapról lekerülés dátuma: 
vasárnap, 2016, július 31 - 08:31