2018.02.26, hétfő
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Pályázati felhívás költségalapú lakás bérbeadására

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Nyáregyháza
 
Nyáregyháza Község Önkormányzata (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.), mint bérbeadó a tulajdonában lévő lakás bérbeadására 
pályázatot hirdet
 
I. A lakás adatai:
Címe: Nyáregyháza, Dózsa Gy. út 30/7 
Alapterület: 31 m2
Szobaszám: 1
Egyéb helyiségek:Előtér - főző helyiség, fürdő
Lakbér összege: 4/1994.(VII.20.) önk. rendelet szerint
 
A lakásban egyedi fűtés alakítható ki, ezzel komfortfokozata komfortos. 
 
II. A pályáztatással kapcsolatos tudnivalók:
 
A pályázatot benyújtani pályázati adatlapon Nyáregyháza polgármesterénél lehet.
 
A pályázat benyújtási határideje: 2014. február 28. (péntek) 12 óra.
 
A pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni:
az igénylők személyazonosító igazolványát,
lakcímigazolványát,
házassági anyakönyvi kivonatát, vagy élettársi kapcsolat bejegyzéséről szóló okiratot, amennyiben ezzel rendelkezik,
a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
egyéb olyan iratot, amely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgálhat.
A pályázati adatlap átvehető: 
Polgármesteri Hivatal Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. 
Pályázati feltételek:
A pályázó az a pályázati feltételeknek megfelelő, lakástulajdonnal nem rendelkező, legalább három éve nyáregyházi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, vagy a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár, illetve család lehet, amely igazolt jövedelme figyelembevételével képes a havi lakbér és közüzemi díjak megfizetésére, valamint az egyéb pályázati feltételek teljesítésére. 
Pályázni a lakás - a pályázati felhívás mellékletét képező dokumentációban szereplő műszaki tartalom szerinti – saját költségen történő felújításának vállalásával lehet.
A bérleti jog megszerzésének feltétele – az egyéb pályázati feltételeknek való megfelelésen túl – a lakásnak a pályázati felhívás mellékletét képező dokumentációban szereplő műszaki tartalom szerinti felújításának maradéktalan elvégzése, ennek hiányában bérleti szerződés nem köthető. A nem megfelelő teljesítésből eredő károk és költségek a pályázót terhelik, kiíró azt nem téríti meg.
A lakás csak a csatornahálózatra való rákötés után vehető használatba.
Kiíró az elvégzett és elfogadott felújítás értékeként a számlával igazolt, de legfeljebb a dokumentációban meghatározott mértéket fogadja el, melyet lakbérbeszámítással térít meg.
A felújítás elektromos hálózatot érintő munkáit csak szakirányú végzettségű szakember végezheti, akinek nyilatkoznia kell arról, hogy az érvényben lévő szabványok és a szükséges paraméterek szerint végezte el a munkát.
A lakás a bérleti szerződés megkötéséig nem beköltözhető. A beköltözés a pályázatból való kizárást és megnyert jog elveszítését vonja maga után. 
A pályázatok elbírálásáról a pályázati határidőt követő első ülésén a Képviselő-testület dönt.
Érvénytelen az a pályázat, amely
határidőn túl érkezett, 
nem tartalmazza a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat, úgymint a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat.
hiányosan kitöltött adatlapot tartalmaz.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb pontszámot éri el a bírálat során. Ajánlategyezőség esetén a Képviselő-testület - a pályázók jelenlétében - sorsolással dönt.
III. A bérbeadás feltételei:
A lakás felújítási munkáinak elvégzése és elfogadása után köt a kiíró bérleti szerződést a pályázatóval, mely határozott időre, a felújítás elismert költségeinek - 4/1994.(VII. 20.) önkormányzati rendelet szerinti - bérbeszámítással való megtérítésének időtartamára szól.
A bérbeadás egyéb feltételeit a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 4/1994.(VII. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza.
 
Nyáregyháza, 2014. január 30.
 
Mészáros Sándor
      polgármester
 
Cimlapról lekerülés dátuma: 
szombat, 2014, március 1 - 08:23