2018.04.24, kedd
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Gazdálkodók, őstermelők figyelem!

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Őstermelők figyelmébe

MEGKEZDŐDÖTT  A   2013.   ÉVI   EGYSÉGES KÉRELEM („Területalapú támogatás”) BEADÁSÁNAK IDEJE.  HATÁRIDŐ:   2013.  MÁJUS 15.

KÉREM ÖNÖKET, HOGY IDŐPONT EGYEZTETÉS CÉLJÁBÓL VEGYÉK FEL A KAPCSOLATOT MIELŐBB A FALUGAZDÁSSZAL.

KANDÓ  LÁSZLÓ    Falugazdász

ELÉRHETŐSÉGE:  2200  MONOR    MONORI JÁRÁSI HIVATAL

(Monor    Okmányiroda)

    06  /  30  -  658  -  6918        06  /  29  -  612  -  361

 

A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben,
akkor is, ha támogatást nem igényel rá.
Amennyiben a táblán öntözést végez, azt jelezze a megfelelő adatmezőben.
A másodvetést az Adatváltozás bejelentés felületen kell bejelenteni.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében
a mezőgazdasági termelők e törvény alapján a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak, amennyiben

a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként - a b) pontban foglalt eset kivételével - összesen legalább 10 hektár,
b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvényművelésre szolgáló ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a)-c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású terület

megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet.
A fenti feltételeket nem teljesítő mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben tett nyilatkozatával
három éves időtartamra önkéntesen kötelezettséget vállalhat a kockázatközösségben való részvételre.
Egységes kérelem - W0131 benyújtásával kapcsolatos határidők:

  Az egységes kérelem benyújtási határideje 2013. május 15.
2013. május 16. - június 9. (június 10.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett,
azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 %, stb.
A 2013. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Mivel 2013-ben ez a nap munkaszüneti nap,
ezért egységes kérelem még 2013. június 10-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság
az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.)

Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2013. május 31-ig lehet. 2013. június 1-9. (június 10.) közötti módosítás
a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2013. június 9. (június 10.) után benyújtott módosítások
a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

A fenti határidők értelmében 2013. június 9. (június 10.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére
nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. (június 10.) után új táblaként kell feltüntetni,
melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.

2013. június 9. (június 10.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.

Figyelem, a változásvezetési kérelem kivizsgálása, elbírálása, meghosszabbíthatja a támogatási kérelem ügyintézését,
így késleltetheti a támogatás kifizetését. Kérjük, fordítson nagy figyelmet arra, hogy csak abban az esetben indítson
változásvezetési kérelmet, amennyiben a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné!

Amennyiben a kérelmet meghatalmazott vagy technikai közreműködő (falugazdásza, agrárkamarai tanácsadója) a saját ügyfélkapuján
adja be az Ön nevében, az elmentett és beküldött kérelmet a KR dokumentumból ki kell nyomtatni két példányban és
az utolsó oldalt mindkettőjüknek alá kell írni, a többi oldalt pedig mindkettejüknek szignálni kell.
Az egyik példányt Önnek kell megőriznie, a másik példány a meghatalmazottnál/falugazdászánál/tanácsadójánál marad.
Amennyiben az ügyfél nem tart igényt a teljes KR dokumentum nyomtatására, egy nyilatkozat (összesítő kimutatás) kitöltésére is lehetősége van,
amelyben az ügyfél elismeri, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és egyetért vele.

 

Cimlapról lekerülés dátuma: 
csütörtök, 2013, május 16 - 08:25