2024.02.22, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Szelektív hulladékgyűjtő edényeket kapnak lakosaink

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Szelektív kukák

A papír, műanyag és fém hulladékok házhoz menő gyűjtésének fejlesztése érdekében a DTkH – mint szolgáltatást végző Nonprofit Kft. – a közszolgáltatásba bevont ingatlanok tulajdonosainak, szerződött ügyfeleinek műanyag hulladékgyűjtő edényzetet biztosít, melynek kiosztását az önkormányzat munkatársai végzik. Az edények átvételével kapcsolatos információkat minden DTkH-val szerződött lakosunk postaládájába eljuttatjuk.

Ha rendelkezik hulladékelszállítási szerződéssel, de nem kapott értesítő levelet, kérjük keresse fel a DTkH ügyfélszolgálatát a +36 (53) 500-152-es vagy a +36 (53) 500-153-as telefonszámon annak érdekében, hogy egyeztessék az adatokat (https://www.dtkh.hu/ugyfelszolgalat).

Amennyiben a háztartásnak nincs a DTkH-val szolgáltatási szerződése, vagy időközben névváltozás történt, kérjük, keresse fel a DTkH ügyfélszolgálatát a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban 2022. május 16-án, hétfőn, 14:00 és 17:00 óra között. A DTkH pilisi kirendeltségén (2721 Pilis, Rákóczi út 67.) hétfőn, szerdán és pénteken 8:00-12:00 valamint kedden 8:00-16:00 óra közötti hivatali időben intézhetik az új szerződéseket vagy a szolgáltatásban bekövetkezett változásokat. Csak ezt követően lesznek jogosultak az edényzet átvételére!

Az adatváltozás bejelentéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

• új szerződő magánszemély esetében: a változást igazoló okirat (30 napnál nem régebbi adásvételi/bérleti szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat), résztulajdonos változás esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá személyi azonosságot igazoló okmány;

• elhalálozáskor az örökös által bemutatott halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap és személyi azonosságot igazoló okmány.

Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződés megköthető. Ha nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést, akkor a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges meghatalmazás formájában. A lakcímkártya önmagában nem elég az ügyintézéshez!

Kérjük, hogy minden, a hulladékgyűjtő átvételével kapcsolatban felmerülő kérdésükkel a DTkH ügyfélszolgálatát keressék a https://www.dtkh.hu/ugyfelszolgalat oldalon megtalálható elérhetőségeken.

Köszönjük együttműködésüket!