2024.02.22, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Konyhai kisegítő, kertész-karbantartó munkatársat keresünk!

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

A Nyáregyházi Napsugár Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő, kertész-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye,

2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A és

2723 Nyáregyháza, Jókai út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői munkák (előkészítés, mosogatás, takarítás, karbantartás, tányérok,

edények, ételmaradékok összegyűjtése).

Kertész-karbantartói munkák (fűnyírás, locsolás, metszés, sövény nyírás, hólapátolás, stb...)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

minimum alapfokú iskolai végzettség,

büntetlen előélet,

Előnyt jelent: HACCP végzettség, gyakorlatiasság, fizikai állóképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok másolata,

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30. napja, 17.00 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Maszel Anna nyújt, a 06-

30 292 6875 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az ovoda@nyaregyhaza.hu címre.

Postai úton, a pályázatnak a Nyáregyházi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével

(2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A). A postán megküldött pályázatnak a pályázati

határidőig meg kell érkeznie. Kérjük a borítékon feltüntetni a „konyhai kisegítő, kertész-

karbantartó munkatárs pályázat” megnevezést.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 3 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat

eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.