2021.04.22, csütörtök
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Hulladékszállítási tájékoztatás

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 
Vertikál Zrt.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyáregyháza településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2016. április 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el. A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535. Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtat, a heti rendszeres hulladékszállítás az eddig is megszokott szerdai napon történik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 07:00 óráig.

Havonta egy alkalommal, minden hónap második keddjén biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. A szelektív hulladékok gyűjtéséhez biztosítunk 2 db emblémás zsákot, azonban ezen felül is korlátlan mennyiségben, bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők a hulladékok. Ezen felül többlet szelektív zsákok díjmentesen átvehetők a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban. A kihelyezett zsák ellenében cserezsákot a szállítás során biztosítunk.

2016. évi szelektív hulladékszállítási rend:

Április 12.

Május 10.

Június 14.

Július 12.

Augusztus 9.

Szeptember 13.

Október 11.

November 8.

December 13.

A szelektív gyűjtőszigeteken a továbbiakban kizárólag üveg hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek kerülnek elhelyezésre, melyek pontos helye egyeztetés alatt áll Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatával.

Társaságunk április 1. és november 30. között havonta 2 alkalommal hónap első, illetve harmadik keddjén elvégzi a zöldhulladék zsákos begyűjtését kizárólag biológiailag lebomló zsákokban. A hulladékok gyűjtéséhez az első alkalmat megelőzően ingatlanonként 2 db biológiailag lebomló gyűjtőzsákot biztosítunk. Többlet zöldhulladék esetén a biológiailag lebomló zsákok díjmentesen átvehetők a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban. Szállításonként a kitett biológiailag lebomló zsákok mennyiségének megfelelő cserezsákot biztosítunk. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 80 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 07:00 óráig.

2016. évi zöldhulladék szállítási rend:

Április 19.

Május 3., 17.

Június 7., 21.

Július 5., 19.

Augusztus 2., 16.

Szeptember 6., 20.

Október 4., 18.

November 1., 15.

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, 2016. évben 03.01-11.30. időszak között. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék;

- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében a problémák, panaszok, észrevételek megoldására a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.), a központi ügyintézési helyén (Polgárdi, Szabadság u. 26.), valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.:22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján.

Nyitva tartás:

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban: páros heteken hétfői napokon 14.00-18.00. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat itt tudja a számlafizető ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja aláírással átvenni, számlázni az NHKV Zrt fogja.

Központi ügyintézés helyén: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át.

Fenti szabályozásnak megfelelve 2016.12.31-ig minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést.

Díjak természetes személyek részére (rezsicsökkentett)

35 literes edényzet 125,3 Ft+Áfa/ürítés

60 literes edényzet 214,8 Ft+Áfa/ürítés

80 literes edényzet 286,4 Ft+Áfa/ürítés

120 literes edényzet 429,6 Ft+Áfa/ürítés

240 literes edényzet 859,2 Ft+Áfa/ürítés

Többlethulladék gyűjtő zsák 395 Ft+Áfa/zsák

A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. havonta állítja ki.

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Major Mónika +36-22-576-070.

Polgárdi, 2016. április 1.

Tisztelettel:

Nyáregyháza Nagyközség

Önkormányzata

és

VERTIKÁL

Közszolgáltató Nonprofit Zrt