2020.05.30, szombat
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló – 2020. május 18. napjától hatályos – 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, néhány engedélyköteles tevékenység bejelentés alapján gyakorolható.

A Rendelet alapján ellenőrzött bejelentés teendő a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

- kereskedelmi működési engedély,

- telepengedély,

- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély,

- jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához engedély kiadásával kapcsolatos ügyek.

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály a kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az e-mail útján tett bejelentést a bejelentes@nyaregyhaza.hu címre kell megküldeni. Az e-mail cím kizárólag a bejelentések fogadására szolgál, a beérkező bejelentésről automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat, valamint mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

 

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni vagy megfizetni.

A bejelentett engedélyköteles tevékenység az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető- a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentési eljárás további szabályait a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

                                                    Zinger Miklós 

                                                          jegyző