2024.07.24, szerda
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Szemétdíj kedvezmény az egyedül élő időseknek

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

A tavalyi évben – a térségben egyedülálló módon – bevezettük az elérhető legkisebb, 35 literes szemetes kuka megvásárlásának és használatának lehetőségét az egy fős háztartásokban.

Községünk idős lakosai – életviteli szokásaik szerint – sokszor értékelhetetlen mennyiségű szemetet keletkeztetnek, melyhez képest a legalacsonyabban megállapított vélelmezett mennyiség (35 liter) is túlzónak számít.

Ezért az Önkormányzat a 80 éven felüli egyedül élő ingatlan-tulajdonosok (használók) részére díjfizetési kedvezményt biztosít, melynek mértéke megegyező a 35 literes hulladékgyűjtő edény ürítésének díjával (694 Ft/hó).

Tehát a 80. életévét betöltött egyedül élő ingatlan-tulajdonos

  • amennyiben 35 literes szemetes kukával rendelkezik, teljes mértékben mentesül a közszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól,
  • ha nagyobb űrméretű (60, 80 vagy 120 literes) hulladékgyűjtő edénnyel rendelkezik, úgy a közszolgáltatási díj megfizetésénél a 35 literes kuka ürítésének díjával megegyező mértékű kedvezményben részesül.

A mentességre, vagy a kedvezményre való jogosultság kezdőnapja a 80. életév betöltésének hónapját követő hónap első napja. A jogosultság tényéről a Polgármesteri Hivatal értesíti a közszolgáltatót.

Az ügyben a szükséges véleményezési eljárásokat lefolytattuk, a rendelet megalkotása az áprilisi képviselő-testületi ülésen megtörténhet, így május 1-jétől érvénybe léphetnek a fent leírtak.

A háztartási hulladék összegyűjtése, a hulladékelszállítás igénybevétele, és ennek értelmében szemétdíj fizetése mindenkinek kötelező. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény a települési önkormányzat számára kötelezővé teszi a hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezését, és az ingatlantulajdonosok (vagy használók) számára kötelezettségként írja elő a hulladék gyűjtését, és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételét.
Aki a közszolgáltatást nem, vagy nem megfelelően veszi igénybe, joghátrányok érhetik. A szigorú szabályozás hátterében az a törekvés áll, hogy az ingatlanon keletkező hulladék megsemmisítéséről senki se gondoskodjon környezetszennyező módon.

Mészáros Sándor
polgármester