2023.09.22, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Díszpolgáraink

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat

Maszel Pál

Munkássága: tanár, képviselő

Adományozás dátuma: 2012. március 15.

A Képviselő-testület posztumusz díszpolgári címet adományozott Maszel Pál tanár úr részére, aki 1962-ben, 50 éve kezdte meg pedagógiai tevékenységét a Nyáry Pál Általános Iskolában. Generációkon át kivételes képességgel közvetítette a tudást, mint hasznosítható értéket, amely nem korlátozódott csupán tantárgyi ismeretek átadására. Osztályfőnökként ügyelt a diákok hazafias nevelésére, nemzeti identitásuk erősítésére is. Áldásos tanári munkája mellett aktív közéleti személyiség volt, aki szeretett faluja, Nyáregyháza szépítéséért, gazdagításáért, felemelkedéséért is fáradhatatlanul tevékenykedett. Maszel Pál tanár úr felbecsülhetetlen munkásságának méltó elismerése e díszpolgári cím.

Bába János

Munkássága: helytörténeti kutató

Adományozás dátuma: 2012. március 15.

Nyáregyháza Önkormányzatának Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Bába János részére, aki egy életen átívelő, fáradhatatlan helytörténeti kutatásaival gazdagította Nyáregyháza történelmének hiteles megismerését, a múltunkat még őrző emlékek ápolását és átörökítését az utókor számára. A településünkön évente látható – Nyáregyháza múltját bemutató – "Ilyenek voltunk..." kiállítás alapjául az általa gyűjtött és őrzött fotók szolgálnak.

V. Nagy Pál

Munkássága: katolikus esperes

Adományozás dátuma: 2011. március 15.

A polgármester és a humán bizottság elnökének javaslatát elfogadva a Képviselő-testület Nyáregyháza Díszpolgára kitüntető elismerést adományozott V. Nagy Pál katolikus esperes úrnak. Ez a fáradhatatlan, tiszteletre méltó ember 40 éven keresztül teljesítette községünkben papi hivatását. A nyáregyházi hívek lelki ápolása mellett egy nagyon régi álmunkat valósította meg egy szép, új templom felépítésével. Nemcsak a mi templomunkat építette fel, hanem Csévharaszton is építtetett egy nagyon szép templomot. Munkájának értékét növeli, hogy mindkét templom építését 70 éves kora felett kezdte el. Személyében olyan ember kapta meg ezt a címet, aki nemcsak a nyáregyházi emberekért, hanem a környező településekért is sokat tett. Munkássága, szerénysége legyen példamutató minden nyáregyházi ember számára!

Kaszner Margit

Munkássága: grafikus, író, festőművész

Adományozás dátuma: 2010. november 20.

Kaszner Margit művészetét a sokoldalúság jellemzi. Lágy, finom, színgazdag vízfestményei, kiállított terített asztalai, montázsai, egyedi grafikái, gazdag díszítésű míves üvegek jelzik főbb vonulatait. Kézimunkái felhasználásával teremtette meg a pillanat művészetének tekinthető terítéskultúra kiállítási műfaját, ebben a kategóriában elkészült egyetlen rajzfilmje a „Vacsora” címet viseli. Művészi pályája során számos önálló és más művészekkel közös kiállításon szerepeltek alkotásai, többek között egyedi grafikák, öltöztetett csutkababák és baba-életképek. Verseskötetek illusztrációja mellett saját könyvei is jelentek meg, valamint művészeti kiadványokat is szerkesztett. Négy évtizedet töltött a Pannónia Rajz és Animációs Filmstúdióban mint tervező grafikus. Évtizedeken át gyűjtött mindent, ami a hétköznapok polgári életéhez kapcsolódik. A művésznő a férjével évekig minden nyarat Nyáregyházán töltött. Gomola György halála után a községnek ajándékozta kincseit, melynek egy része az Ezredvég Múzeum és Babagyűjteményben tekinthető meg. Nem sokkal halála előtt a Magyar Kultúra Lovagja elismerésben részesült.

Kovács István

Munkássága: igazgató, tanító

Adományozás dátuma: 2007. március 15.

Kovács István településünk első néptanítója, emellett a helyi általános iskola igazgatója volt. 1885-ben került a községbe, az ekkor megnyílt két tantermes Állami Elemi Népiskolába. Szolgálati lakást kapott Nyáregyházán és igazgató-tanítóként vezette az iskolát. Ez a tanintézet tekinthető mai iskolánk jogelődjének. Első néptanítónk munkássága előtt tisztelegve Nyáregyháza Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományozott Kovács Istvánnak, érdemei elismeréseként. 2008-ban a település kulturális életének otthont adó művelődési ház „Kovács István Művelődési Ház” elnevezést kapott, a felirat leleplezésére 2008. augusztus 24-én ünnepi megemlékezés keretében került sor. Nevéhez egy pénzjutalommal járó díj is társul: A legtöbbet teljesítő pedagógus, valamint a végzős diákok közül osztályonként egy-egy tanuló részesülhet a díjban, amellyel a nyolc éven át nyújtott kimagasló tanulmányi eredményt és közösségi munkát kívánják jutalmazni.

Nyáry Pál

Munkássága: politikus

Adományozás dátuma: 2005. március 15.

Nyáregyháza szülöttje elemi iskoláit Nagykőrösön, középiskoláit Debrecenben végezte, Pesten tett ügyvédi vizsgát. Pest-Pilis-Solt vármegye tisztviselőjeként kezdte pályafutását. 1838-tól a főjegyzői, 1845-től a másodalispáni tisztséget töltötte be. Segédkezett a pesti magyar Nemzeti Színház megalapításánál, rövid ideig igazgatója is volt. Meghatározó szereplője volt a pesti forradalomnak, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaként jelentős szerepet vállalt az önállóságért folytatott küzdelemben, miközben mindvégig megmaradt az udvarral 1848-as alapon megegyezni hajlandók táborában. Az 1849 elején Debrecenbe költöző országgyűlésen az ún. Békepárt egyik vezéralakja lett. Kitartott a kormány mellett a világosi fegyverletételig, és nem hagyta el az országot sem. Elfogták, és annak ellenére, hogy nem szavazta meg a trónfosztást, előbb halálra, majd 10 év várfogságra ítélték, amelyből hét évet töltött le a csehországi Josephstadtban. Börtönbüntetése után, az 1860-as években a Határozati Párt egyik vezéralakjaként vett részt az országos politikában. Házasságot nem kötött, élettársa az 1840-es évektől Schodelné Klein Rozália híres opera-énekesnő volt. Gyermekeik nem születtek. Halála különös rejtély: a pesti Stein-ház tetejéről vetette le magát, búcsúlevelét a zsebében hagyva. Élete utolsó szakaszában és a halálát követő emlékezésekben rendre a „Vasember” jelzővel illették, ily módon adózva jellemének szilárdsága előtt.

Dr. Bába József

Munkássága: helytörténész

Adományozás dátuma: 2001. március 15.

Már gyermekkorában érdekelte szülőfaluja, Nyáregyháza múltja, szeretett volna többet megtudni arról a területről, ahol gyermekszemmel a világot először csodálta meg. Felnőttként szánta rá magát településünk múltjának kutatására, megismerésére, hogy aztán ennek a munkának az eredményét – könyv formájában – megoszthassa mindenkivel. Nyáregyháza történeti leírása 1997. szeptemberében jelent meg, melyből a településen élők megismerhetik lakóhelyük múltját, és a nemzet sorsát intéző, befolyásoló nagyjait. A rendkívül bő ismeretanyagot tartalmazó összeállítás nemcsak a helyi lakosoknak, hanem a falu múltja iránt érdeklődőknek is izgalmas, élményt nyújtó olvasmány. A leírás a település történetét, lakóit – a földrajz, a politika és az irodalom érintésével – a családok kutatásával mutatja be, beleágyazva az ország, a nemzet életébe.

Dr. Marjai Viktor

Munkássága: háziorvos

Adományozás dátuma: 1999. március 15.

Nyáregyháza háziorvosa – községünk első díszpolgára – szerzetes papi iskolába járt, a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a Pesti Orvostudományi Egyetemre került. A II. világháborúban medikusként az egész Budapesti ostromot végigmentőzte. Pályája elején a mezőtúri, majd a nagykőrösi kórházban szülész-nőgyógyász szakorvosként dolgozott, összesen 11 évet. Ezt követően Cegléden a város 1. kerületi körzeti orvosi feladatait látta el. Ezután került Nyáregyházára – több mint 50 évvel ezelőtt. Azzal a feltétellel vállalta el a háziorvosi praxist, hogy vasárnaponként szenvedélyének, a vadászatnak hódolhasson. A hétvégéket azóta is a természetben tölti, no meg családjával, imádott unokájával. A vadászat mellett hobbija a bélyeggyűjtés, és a több ezer kötetes könyvtárának bővítése.